Usage Statistics for carltonwhitecpa.com

Summary Period: October 2019
Generated 30-Nov-2019 23:58 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 648
Total Files 643
Total Pages 643
Total Visits 91
Total KBytes 2033
Total Unique Sites 79
Total Unique URLs 14
Total Unique Referrers 69
Total Unique User Agents 55
. Avg Max
Hits per Hour 27 393
Hits per Day 648 648
Files per Day 643 643
Pages per Day 643 643
Visits per Day 91 91
KBytes per Day 2033 2033
Hits by Response Code
Code 200 - OK 643
Code 404 - Not Found 5

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 648 100.00% 643 100.00% 643 100.00% 91 100.00% 79 100.00% 2033 100.00%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 58 58 8.95% 55 55 8.55% 55 55 8.55% 250 250 12.29%
14 33 33 5.09% 33 33 5.13% 33 33 5.13% 95 95 4.67%
15 29 29 4.48% 29 29 4.51% 29 29 4.51% 44 44 2.16%
16 37 37 5.71% 36 36 5.60% 36 36 5.60% 218 218 10.74%
17 41 41 6.33% 41 41 6.38% 41 41 6.38% 453 453 22.30%
18 16 16 2.47% 16 16 2.49% 16 16 2.49% 71 71 3.47%
19 12 12 1.85% 12 12 1.87% 12 12 1.87% 105 105 5.18%
20 9 9 1.39% 9 9 1.40% 9 9 1.40% 84 84 4.12%
21 10 10 1.54% 9 9 1.40% 10 10 1.56% 84 84 4.12%
22 393 393 60.65% 393 393 61.12% 392 392 60.96% 564 564 27.73%
23 10 10 1.54% 10 10 1.56% 10 10 1.56% 66 66 3.23%

Top 13 of 14 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 539 83.18% 463 22.78% /
2 78 12.04% 808 39.76% /stats/
3 5 0.77% 3 0.17% /cgi-local/
4 3 0.46% 2 0.11% /etc/
5 3 0.46% 3 0.13% /img/
6 3 0.46% 2 0.11% /mpc/
7 3 0.46% 0 0.01% /mxlogic_dump
8 2 0.31% 227 11.16% /stats/usage_201607.html
9 2 0.31% 243 11.96% /stats/usage_201904.html
10 1 0.15% 1 0.04% /etc/mail/autoresponders/
11 1 0.15% 112 5.52% /stats/usage_201603.html
12 1 0.15% 110 5.39% /stats/usage_201712.html
13 1 0.15% 1 0.04% http://carltonwhitecpa.com/

Top 10 of 14 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 78 12.04% 808 39.76% /stats/
2 539 83.18% 463 22.78% /
3 2 0.31% 243 11.96% /stats/usage_201904.html
4 2 0.31% 227 11.16% /stats/usage_201607.html
5 1 0.15% 112 5.52% /stats/usage_201603.html
6 1 0.15% 110 5.39% /stats/usage_201712.html
7 5 0.77% 3 0.17% /cgi-local/
8 3 0.46% 3 0.13% /img/
9 3 0.46% 2 0.11% /etc/
10 3 0.46% 2 0.11% /mpc/

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 539 83.18% 63 70.00% /
2 78 12.04% 17 18.89% /stats/
3 2 0.31% 2 2.22% /stats/usage_201607.html
4 2 0.31% 2 2.22% /stats/usage_201904.html
5 5 0.77% 1 1.11% /cgi-local/
6 1 0.15% 1 1.11% /etc/mail/autoresponders/
7 3 0.46% 1 1.11% /mxlogic_dump
8 1 0.15% 1 1.11% /stats/usage_201603.html
9 1 0.15% 1 1.11% /stats/usage_201712.html
10 1 0.15% 1 1.11% http://carltonwhitecpa.com/

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 539 83.18% 59 68.60% /
2 78 12.04% 16 18.60% /stats/
3 5 0.77% 2 2.33% /cgi-local/
4 2 0.31% 2 2.33% /stats/usage_201607.html
5 2 0.31% 2 2.33% /stats/usage_201904.html
6 1 0.15% 1 1.16% /etc/mail/autoresponders/
7 3 0.46% 1 1.16% /mxlogic_dump
8 1 0.15% 1 1.16% /stats/usage_201603.html
9 1 0.15% 1 1.16% /stats/usage_201712.html
10 1 0.15% 1 1.16% http://carltonwhitecpa.com/

Top 30 of 79 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 142 21.91% 142 22.08% 122 6.00% 1 1.10% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
2 111 17.13% 111 17.26% 95 4.69% 1 1.10% abts-mp-dynamic-001.213.168.122.airtelbroadband.in
3 108 16.67% 108 16.80% 93 4.57% 1 1.10% 159.89.49.217
4 48 7.41% 48 7.47% 497 24.47% 6 6.59% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
5 27 4.17% 27 4.20% 23 1.14% 1 1.10% ks3367028.kimsufi.com
6 25 3.86% 25 3.89% 21 1.06% 1 1.10% static-70.189.98.14-tataidc.co.in
7 19 2.93% 19 2.95% 197 9.69% 5 5.49% asadic.com
8 14 2.16% 12 1.87% 27 1.33% 1 1.10% 67.41.229.35.bc.googleusercontent.com
9 11 1.70% 11 1.71% 19 0.93% 2 2.20% azteca-comunicaciones.com
10 9 1.39% 9 1.40% 8 0.38% 1 1.10% 18.173.95.34.bc.googleusercontent.com
11 8 1.23% 8 1.24% 7 0.34% 1 1.10% 197.255.60.142
12 7 1.08% 7 1.09% 6 0.30% 1 1.10% 47.1.185.183.adsl-pool.sx.cn
13 7 1.08% 7 1.09% 14 0.70% 1 1.10% 88-222-184-114.meganet.lt
14 5 0.77% 5 0.78% 4 0.21% 1 1.10% 157.245.0.181
15 5 0.77% 5 0.78% 4 0.21% 1 1.10% 221.6.201.18
16 5 0.77% 5 0.78% 4 0.21% 1 1.10% 39.105.153.125
17 5 0.77% 5 0.78% 52 2.55% 3 3.30% mx.domain.com
18 4 0.62% 4 0.62% 3 0.17% 1 1.10% 111.29.3.225
19 4 0.62% 4 0.62% 3 0.17% 1 1.10% bba446828.alshamil.net.ae
20 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 1 1.10% 111.29.3.223
21 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 1 1.10% 202-128-22-29.static.c400.guam.net
22 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 3 3.30% 47.244.5.203
23 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 1 1.10% 92.241.117.175
24 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 1 1.10% host-static-93-116-185-57.moldtelecom.md
25 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% 1 1.10% static-181-143-191-178.une.net.co
26 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% 1 1.10% 118.31.63.102
27 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% 1 1.10% 124.158.105.58
28 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% 1 1.10% 138.128.247.158
29 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% 1 1.10% 157.230.39.151
30 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% 1 1.10% 161.53.180.12

Top 10 of 79 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 7.41% 48 7.47% 497 24.47% 6 6.59% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 19 2.93% 19 2.95% 197 9.69% 5 5.49% asadic.com
3 142 21.91% 142 22.08% 122 6.00% 1 1.10% 128-72-26-94.broadband.corbina.ru
4 1 0.15% 1 0.16% 122 5.98% 1 1.10% ip-54-36-149-100.a.ahrefs.com
5 1 0.15% 1 0.16% 122 5.98% 1 1.10% ip-54-36-150-39.a.ahrefs.com
6 1 0.15% 1 0.16% 113 5.58% 1 1.10% 91.188.243.221
7 1 0.15% 1 0.16% 113 5.58% 1 1.10% quanteam.de
8 1 0.15% 1 0.16% 112 5.52% 1 1.10% ip-54-36-150-74.a.ahrefs.com
9 1 0.15% 1 0.16% 110 5.39% 1 1.10% ip-54-36-149-79.a.ahrefs.com
10 111 17.13% 111 17.26% 95 4.69% 1 1.10% abts-mp-dynamic-001.213.168.122.airtelbroadband.in

Top 30 of 69 Total Referrers
# Hits Referrer
1 142 21.91% https://www.soska.site/
2 43 6.64% http://canadianjpharmacy.com/
3 43 6.64% http://viagraswithoutdoctor.com/
4 41 6.33% http://canadiantousapharmacy.com/
5 40 6.17% http://canadianorderpharmacy.com/
6 39 6.02% http://canadianlpharmacy.com/
7 39 6.02% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 38 5.86% http://cialisvie.com/
9 38 5.86% http://ukcanadianpharmacy.com/
10 37 5.71% http://viagrawwithoutdoctor.com/
11 36 5.56% - (Direct Request)
12 34 5.25% http://canadianbpharmacy.com/
13 11 1.70% https://bituary.com
14 9 1.39% https://bituary.com/
15 2 0.31% https://lawyers.cafe
16 2 0.31% https://optshina.net
17 1 0.15% http://hydra2webl.com
18 1 0.15% https://casanova-club.ru/arhiv/martovskie-koshechki
19 1 0.15% https://casanova-club.ru/sitemap-tax-category.html
20 1 0.15% https://classickzn.com/blog/kakie-byvayut-bluzki.html
21 1 0.15% https://classickzn.com/rent/detskie-kostyumy/novogodnee-plate-1.html
22 1 0.15% https://classickzn.com/rent/hellouin/kostyum.html
23 1 0.15% https://classickzn.com/rent/tematicheskie-kostyumy/kostyum-pirat.html
24 1 0.15% https://dina-stom.ru/services/ispravlenie-prikusa/ustanovka-breketov/keramicheskie-brekety
25 1 0.15% https://dina-stom.ru/services/lechenie-zubov/lechenie-pulpita
26 1 0.15% https://family-dent24.ru/events/aktsiya-na-detskuyu-stomatologiyu-v-klinike-family-dent
27 1 0.15% https://family-dent24.ru/uslugi/khirurgicheskaya-stomatologiya
28 1 0.15% https://gbistroy-kazan.ru/katalog/stenovye-materialy/bloki-polistirolbetonnye
29 1 0.15% https://gbistroy-kazan.ru/katalog/zhbi/lotki-kanalnye-i-kanalnye-plity
30 1 0.15% https://gbistroy-kazan.ru/sitemap-pt-page-2019-01.html

Top 15 of 55 Total User Agents
# Hits User Agent
1 384 59.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 40 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 25 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 22 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 14 2.16% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 11 1.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
7 9 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
8 8 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
9 8 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
10 8 1.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 7 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/53
12 7 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 7 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 6 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/53
15 5 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53

Usage by Country for October 2019

Top 17 of 17 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 194 29.94% 193 30.02% 641 31.53% Russian Federation
2 174 26.85% 174 27.06% 318 15.66% Unresolved/Unknown
3 136 20.99% 136 21.15% 117 5.75% India
4 100 15.43% 96 14.93% 798 39.26% US Commercial
5 8 1.23% 8 1.24% 7 0.34% China
6 7 1.08% 7 1.09% 14 0.70% Lithuania
7 6 0.93% 6 0.93% 5 0.25% Network
8 4 0.62% 4 0.62% 3 0.17% United Arab Emirates
9 4 0.62% 4 0.62% 116 5.71% Germany
10 4 0.62% 4 0.62% 3 0.17% Moldova
11 3 0.46% 3 0.47% 3 0.13% Colombia
12 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% Non-Profit Organization
13 2 0.31% 2 0.31% 2 0.08% Brazil
14 1 0.15% 1 0.16% 1 0.04% Argentina
15 1 0.15% 1 0.16% 1 0.04% Ecuador
16 1 0.15% 1 0.16% 1 0.04% Indonesia
17 1 0.15% 1 0.16% 1 0.04% Poland


Generated by Webalizer Version 2.01